بازیگری از دید محمد کارت همچون اجرای موسیقی است
عباس جمشیدی‌فر:
بازیگری از دید محمد کارت همچون اجرای موسیقی است

عباس جمشیدی‌فر در گفت‌وگو با ماهنامه صبا گفت: محمد کارت چیدمان بازیگری را مثل موسیقی می‌بیند. هر کدام از آن‌ها باید حول یک محور باشند و یک نت جدا داشته باشند تا ریتمی را اجرا کنند که محمد می‌خواهد.

عباس جمشیدی‌فر در گفت‌وگو با ماهنامه صبا: بازیگری یعنی چالش
عباس جمشیدی‌فر در گفت‌وگو با ماهنامه صبا: بازیگری یعنی چالش

عباس جمشیدی‌فر در گفت‌وگو با ماهنامه صبا گفت: بازیگری یعنی چالش. وقتی این چالش را برای خودم نداشته باشم، بازیگری برایم معنا و مفهومی نخواهد داشت.

شماره ۱۳ ماهنامه صبا منتشر شد(تلویزیون)
شماره ۱۳ ماهنامه صبا منتشر شد(تلویزیون)

در این شماره به بهانه پخش مجموعه «یاغی» با عباس جمشیدی‌فر، گفت‌وگو کرده‌ایم و در یادداشتی تألیفی به دنبال پاسخی برای این پرسش بوده‌ایم که چرا ناصرالدین‌شاه تا این حد نزد فیلمسازان ایرانی محبوب است.