«نویسنده مرده است»؛تجربه‌ای نسبتا موفق در اقتباس سینمایی از آثار نمایشی
«نویسنده مرده است»؛تجربه‌ای نسبتا موفق در اقتباس سینمایی از آثار نمایشی

نویسنده مرده است تجربه‌ای نسبتا موفق در اقتباس سینمایی از آثار نمایشی با شخصیت‌های محدود در سینمای ایران است و می‌تواند نوید‌بخش تجربه‌های جدیدتر و جدی‌تر در این عرصه با مخاطبان پرتعداد باشد.

پوست شیر؛ریگی در کفش مخاطب
پوست شیر؛ریگی در کفش مخاطب

در این پرونده به مولفه‌های سبک‌پردازی فیلم «پوست شیر» بازی‌ها و اقبال مخاطبان از فیلم پرداخته ایم

آیا فرهادی باید همان باشد که ما دلمان می‌خواهد؟
نقدی درباره حاشیه های اخیر علیه کارگردان قهرمان
آیا فرهادی باید همان باشد که ما دلمان می‌خواهد؟

میتوانیم از فرهادی برای این نادیده انگاری دلخور باشیم اما قدردان آبرو و اعتباری باشیم که برای سینما به ارمغان آورد.