انسانیت در زیر متن زنده است!
گفت و گوی صبا با رضا میرکریمی کارگردان سینمایی «نگهبان شب»
انسانیت در زیر متن زنده است!

رضا میر‌کریمی: اگر می‌دانستم می خواهم چه بگویم دیگر فیلم نمی ساختم!