«یاغی»؛ قهرمان بلندپرواز
«یاغی»؛ قهرمان بلندپرواز

«یاغی» مجموعه ویژگی‌هایی است که برای مخاطب جذابیت دارد؛ از قهرمان‌های ملموس گرفته تا ضدقهرمان‌های آشنایی که کلیشه‌ای نیستند و عشق و نفرتی که برای مخاطب داستان‌ها و سریال‌های ایرانی قابل درک است.

تسلط بر نگاه،بیان و صدا / حــامد بهـــداد گلش را زد …
گفتگوی تحلیلی
تسلط بر نگاه،بیان و صدا / حــامد بهـــداد گلش را زد …

سحر عصرآزاد در گفتگو با ماهنامه صبا درباره ویژگی های نقش شایگان در «می خواهم زنده بمانم» تحلیل هایش را ارائه داد که بخشی از آن را در ادامه میخوانید: