ادبیات، پایه سینمای دفاع مقدس
نویدصالحی،نویسنده و پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس
ادبیات، پایه سینمای دفاع مقدس

ادبیات تحول عظیمی در صنعت سینما و بخصوص سینمای جنگ در بخش‌های مختلف ایجاد کرده است.

به‌جای وقایع بیرونی باید به موقعیت‌های انسانی بپردازیم
تصویر خرمشهر در سینمای ایران – 2؛
به‌جای وقایع بیرونی باید به موقعیت‌های انسانی بپردازیم

سجاده‌چی گفت: در موقعیت‌هایی تاریخی مثل بازپس‌گیری خرمشهر، جنبه‌های دراماتیک نیرومندی وجود دارد اگر به وقایع خارجی و بافت فیزیکی ماجرا نگاه نکنیم بلکه به آدم‌ها و موقعیت انسانی بپردازیم

تصویر خرمشهر در سینمای ایران؛ مردانی که جان دادند اما خاک نه
تصویر خرمشهر در سینمای ایران؛ مردانی که جان دادند اما خاک نه

حماسه‌ها و شهرهای حماسه‌ساز همواره سهمی مهم در آثار ماندگار سینمای جهان داشته‌اند؛ در ویترین سینمای ایران سهم حماسه آزادسازی خرمشهر چه اندازه بوده است؟