روزگار برزخی فردین، ناصر و دیگران
بازخوانی سرنوشت سازندگان اولین فیلم توقیفی پس از انقلاب
روزگار برزخی فردین، ناصر و دیگران

در این گزارش بر سرنوشت پنج چهره شاخصِ اولین فیلم توقیفی پس از انقلاب پرداخته ایم.

شماره ۲ ماهنامه صبا منتشر شد (تلویزیون)
شماره ۲ ماهنامه صبا منتشر شد (تلویزیون)

در دومین شماره با سعید راد در باب موضوع تفاوت های ستاره های قدیم و ستاره های جدید گفتگوی مفصلی داشتیم و همچنین در بخش چهره نو با شکیب شجره بازیگر «هیولا» گفتگو نشستیم. احمد معظمی نیز میهمان ما در گفتگویی تخصصی درباره نقد حضور پلیس در مجموعه های پلیسی – امنیتی بود.