«پرنده سیاه»؛ ظرفیتی که از آن استفاده نشد
«پرنده سیاه»؛ ظرفیتی که از آن استفاده نشد

ابهام در شخصیت‌پردازی قاتل در مینی‌سریال «پرنده سیاه»، در کنار بازی درجه یک پل والتر هاوزر در نقش او، مهم‌ترین دستاورد سازندگان است، وگرنه سریال از جهات دیگری شدیداً ضربه می‌خورد.