تأملی بر دلایل افت مجموعه های تلویزیونی ویژه ماه رمضان؛ دور از جامعه
تأملی بر دلایل افت مجموعه های تلویزیونی ویژه ماه رمضان؛ دور از جامعه

در مقاله‌ای که در ماهنامه صبا منتشر شده، وضعیت مجموعه‌های تلویزیونی ویژه ماه رمضان طی دو دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته شده است.