«سوپرانو»؛ گنگسترهای شالوده‌شکن
«سوپرانو»؛ گنگسترهای شالوده‌شکن

سریال «سوپرانو» را عموماً به عنوان مشهورترین سریال گنگستری تلویزیونی می‌شناسند اما بیشتر سریالی درام است که گاهی هم در آن بعضی‌ها کشته می‌شوند.