«سوءظن»؛ ساده و سطحی با آغازی پرشور!
«سوءظن»؛ ساده و سطحی با آغازی پرشور!

سریال سوءظن، سریالی هیجانی است که روی موج اعتراضات جهانی سوار شده و به جریان‌هایی که منجر به تضییع حقوق توده مردم می‌شود پرداخته است.