«درمانگر»؛ تجربه‌ای نو اما نیازمند پیشرفت
«درمانگر»؛ تجربه‌ای نو اما نیازمند پیشرفت

مینی سریال «درمانگر»، با پایان هر قسمتش، اشتیاق فراوانی برای تماشای اپیزود بعدی را در تماشاگر برمی‌انگیزد و همین نکته ساده، تبدیل به برگ برنده امین حسین‌پور و تیم تولید او شده است.