«بی‌همگان»؛ سریالی خانوادگی برای سخت‌پسندها
«بی‌همگان»؛ سریالی خانوادگی برای سخت‌پسندها

 درام خانوادگی سریال «بی‌همگان» مورد توجه خانواده‌هایی که در تماشای آثار نمایشی سخت‌پسند هستند و هر ملودرام خانوادگی را دوست ندارند، قرار گرفته‌ است.