«بی‌نشان»؛ به‌یادماندنی یا شعاری؟
«بی‌نشان»؛ به‌یادماندنی یا شعاری؟

نمایش مجموعه «بی نشان» با واکنش‌های مختلفی از سوی اهالی رسانه مواجه شده است که دو اظهارنظر کاملاً متفاوت را در مورد این مجموعه در ادامه خواهید خواند.