«بری»؛ یک کمدی غریب!
«بری»؛ یک کمدی غریب!

کمدی «بری» برای حتی شبکه کابلی مثل اچ‌بی‌او هم زیادی غریب به نظر می‌رسید و گردانندگان سریال هیچ‌وقت از کمدی خالی استفاده نمی‌کنند و هرچقدر هم جلوتر می‌رویم سیاهی آن بنا به روایتی که داریم پررنگ‌تر می‌شود.