«بادهای تاریک»؛ یک داستان پلیسی در دهه ۱۹۷۰
«بادهای تاریک»؛ یک داستان پلیسی در دهه ۱۹۷۰

«بادهای تاریک»، داستان یک گروهبان پلیس ناواهو که اغلب اسب‌ها را به آدم‌ها ترجیح می‌دهد و در اوایل دهه ۱۹۷۰ در حال تحقیق درباره دو قتل وحشتناک است را دنبال می‌کند.