سجاد مهرگان در گفت‌وگو با ماهنامه صبا: در «آقای قاضی» یک چالش جدید را تجربه کردیم
سجاد مهرگان در گفت‌وگو با ماهنامه صبا: در «آقای قاضی» یک چالش جدید را تجربه کردیم

سجاد مهرگان در گفت‌وگو با ماهنامه صبا گفت: ما در همان قدم اول چالش‌هایی در راه ساخت «آقای قاضی» داشتیم که دست‌وبال آرمان‌گرایی ما را در فصل اول می‌بست.

«آقای قاضی»؛ یک اثر آموزشی با زبان دراماتیک
«آقای قاضی»؛ یک اثر آموزشی با زبان دراماتیک

سریال «آقای قاضی» نخستین اثر آموزشی با زبان دراماتیک نیست که ساخته می‌شود و در هر قسمت دانش مخاطب را درباره برخی از پرونده‌ها بیشتر می‌کند.