«پرونده باز است »؛ فیلمی کُند و شعار زده!
«پرونده باز است »؛ فیلمی کُند و شعار زده!

جدیدترین اثر پوراحمد ساخته‌ای بی‌رمق و بسیار دور از دغدغه‌های نوجوان امروزی است و این مساله نشان از دور شدن و عدم اشراف پوراحمد از مقوله زندگی، دیدگاه‌ها و خواسته‌های نسل فعلی نوجوانان است.

شماره ۴ ماهنامه صبا منتشر شد (سینما)
شماره ۴ ماهنامه صبا منتشر شد (سینما)

در شماره 4  پرونده مفصلی از نقد و تحلیلی بر فیلم خروج اثر تازه ابراهیم حاتمی کیا گردآوری کردیم که در ضمیمه گفتگو با سام قریبیان آمده است.