تغییر کاربری سالن‌های سینما؛ وضعیت قرمز سینمای ایران
تغییر کاربری سالن‌های سینما؛ وضعیت قرمز سینمای ایران

بحث تغییر کاربری سینماها پس از شیوع گسترده‌ ویروس کرونا، به یکی از نگرانی‌های جدی سینمای ایران تبدیل شد.