تصویر خبرنگاران در سینمای ایران؛ سطرهایی از واقعیت
تصویر خبرنگاران در سینمای ایران؛ سطرهایی از واقعیت

در این مطلب نگاهی داشته‌ایم به ۷ فیلمی که به شکل ویژه‌تری، خبرنگاران و حیطه کاری آنان را به عنوان محور، وارد جریان داستانی خود کرده‌اند.