رسول ملاقلی‌پور؛ هنرمندی که راهی جز فریاد زدن نداشت
رسول ملاقلی‌پور؛ هنرمندی که راهی جز فریاد زدن نداشت

مرحوم ملاقلی‌پور در آثارش گویی نمی‌تواند قالب فیلم را در یک وضعیت نرم و آرام تحمل کند، باید داد بزند و در پلان به پلان فیلم‌هایش این فریاد را به گوش جامعه برساند و هشدار و بیدارباش بدهد.