«دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی»؛ تا مچ پا در باتلاق!
«دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی»؛ تا مچ پا در باتلاق!

«دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» با زمانی بیش از دو ساعت، اگر فیلم خوش‌ریتمی نبود هرگز نمی‌توانست نزدیک به یک میلیارد دلار بفروشد