داود رشیدی؛ کاریزماتیک و انعطاف‌پذیر
داود رشیدی؛ کاریزماتیک و انعطاف‌پذیر

داود رشیدی چهره کاریزماتیکی داشت و می‌توانست به‌سادگی در نقش افرادی با قابلیت جلب نظر عمومی و قدرت رهبری یک گروه باورپذیر جلوه کند.