«شادروان»؛ نمایشی کمدی از مرگ و فقر
«شادروان»؛ نمایشی کمدی از مرگ و فقر

شادروان موقعیت‌های کمدی‌اش را از میان صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی و جوک‌های جنسی بیرون نیاورده است و نشان می‌دهد حسین نمازی میان مردم واقعی کوچه بازار زندگی می‌کند، نه در فضای مجازی!