فاقد عناصر جذاب دنبال کردنی!
انتقادها به حالا برعکس ادامه دارد
فاقد عناصر جذاب دنبال کردنی!

نسیم حقیقی در سایت سینما سینما نوشت

«حالا برعکس»؛ نوشته‌ای افتضاح و کارگردانی درست
کاش رامبد جوان مراقب اعتبار خود در استفاده از جوان ترها باشد
«حالا برعکس»؛ نوشته‌ای افتضاح و کارگردانی درست

آنطور که پیداست «حالا برعکس» قرار است به طور وارونه نمایشگر پشت صحنه «خندوانه» باشد.