با دیدن فیلم «آمبولانس» احساس گناه خواهید کرد!
نقدی بر فیلم آمبولانس؛
با دیدن فیلم «آمبولانس» احساس گناه خواهید کرد!

فیلم «آمبولانس» با  تعقیب و گریز ماشین‌های پرسرعت و هلیکوپترهای پلیس در سرتاسر خیابان‌ها و بزرگراه‌های شهر، برای تماشاگر، کمتر جذاب و سرگرم کننده است و بیشتر خسته‌کننده می‌شود.