سینمای جین کمپیون؛ جلوتر از زمان
سینمای جین کمپیون؛ جلوتر از زمان

هنگامی که جین کمپیون وارد دنیای سینما شد، کمتر کسی انتظار داشت که بتواند موفقیتی کسب کند اما برخلاف احتمالات، او نوع نگاه‌ها را تغییر داد.