فیلم‌های فضایی؛ جیمز وب و فراتر از آن!
فیلم‌های فضایی؛ جیمز وب و فراتر از آن!

 حالا که جدیدترین تصاویر از تلسکوپ فضایی جیمز وب به زمین رسیده و بحث نجوم‌ و مسائل فضایی خیلی در محیط عمومی بالا گرفته، می‌شود به آینده فیلم‌های فضایی مجدداً امیدوار شد.