نگاهی به فیلم جنون
یک اثر پر از اشکال از کامران قدکچیان

 فیلم «جنون» به کارگردانی کامران قدکچیان در حال حاضر اکران است و در یادداشتی درباره این فیلم میخوانیم :