«ارواح اینیشرین»؛ ایرلندی‌ترین فیلم مارتین مک‌دونا!
«ارواح اینیشرین»؛ ایرلندی‌ترین فیلم مارتین مک‌دونا!

نمایش «ارواح اینیشرین» مارتین مک‌دونا در جشنواره ونیز با ستایش همه‌جانبه منتقدان روبه‌رو شده است و او با ورود به عرصه سینما ثابت کرد که توانایی‌هایش محدود به حوزه تئاتر نیست.