سینمای تیم برتون؛ فانتزی و حیرت انگیز
سینمای تیم برتون؛ فانتزی و حیرت انگیز

 تیم برتون سبک خاص خودش از جهان حیرت انگیز ذهن و پیچ و خم‌هایش را شکل داد که در بستر سرگرمی مخاطب را درگیر رمزگشایی خود می‌کند.