«تک‌خال» در بخش بازیگری یک بحران تمام‌عیار است
سینمای ایران
«تک‌خال» در بخش بازیگری یک بحران تمام‌عیار است

«تک‌خال» در بخش بازیگری یک بحران تمام‌عیار است. مجموعه بازیگران فیلم در بدترین شرایط ممکن قرار دارند.