آشنایی با سه فیلمِ مهم «سرقت» تاریخ سینما/ ستاره‌ها دزد می‌شوند
وقتی سرقت از بانک بحث روز می‌شود؛
آشنایی با سه فیلمِ مهم «سرقت» تاریخ سینما/ ستاره‌ها دزد می‌شوند

این روزها که بحث سرقت از بانک ملی در تهران سر زبان هاست، فرصتی شد تا با سه فیلم شاخص با موضوع «سرقت» در سینمای جهان آشنا می شویم.