سینمای بیلی وایلدر؛ سرگرم‌کننده و درمان‌بخش
سینمای بیلی وایلدر؛ سرگرم‌کننده و درمان‌بخش

سینمای بیلی وایلدر را می‌توان یکی از روانشناختی‌ترین آثار در تاریخ سینما دانست به طوری که تماشای آثار او هم می‌تواند سرگرم کننده باشد هم درمان بخش.