بهزاد خلج در گفت‌وگو با ماهنامه صبا: از تمام قضات کشور عذرخواهی می‌کنم!
بهزاد خلج در گفت‌وگو با ماهنامه صبا: از تمام قضات کشور عذرخواهی می‌کنم!

بهزاد خلج در گفت‌وگو با ماهنامه صبا گفت: من همین‌جا از تمام قضات کشور معذرت می‌خواهم. کاری که من کردم فقط بازیگری بود. چون قضاوت جدی کاری است که اصلاً نمی‌توان با آن شوخی کرد.