نبرد بی‌نتیجه سنگ‌دلی و انسانیت در «صحنه زنی»
نبرد بی‌نتیجه سنگ‌دلی و انسانیت در «صحنه زنی»

فیلم صحنه زنی از ابتدا تا انتها در حال حرکت در عرض برای نمایش خشونت و سنگ‌دلی است، این اصل اما در تضاد با مضمون تک خطی و گمشده در بطن فیلم است که سخن از انسانیت می‌گوید.

«سگ‌بند»؛پرفروش و با روایتی بی‌منطق و شلخته!
«سگ‌بند»؛پرفروش و با روایتی بی‌منطق و شلخته!

آثاری مثل سگ‌بند نه تنها توهین به شعور مخاطب است و ساخت اینگونه فیلم‌های كمدی تبدیل به فاجعه‌سازی شده است.

مجید صالحی در «صحنه زنی»؛ انتخابی منحصربفرد و هوشمندانه
نگاهی به جدیدترین فیلم علیرضا صمدی؛
مجید صالحی در «صحنه زنی»؛ انتخابی منحصربفرد و هوشمندانه

 فیلم سینمایی «صحنه زنی» آسیب‌شناسی یک معضل اجتماعی برآمده از فقر را بر بستری دراماتیک، محور قرار داده و تلاش می‌کند این وضعیت را از چند سو مورد بازنگری قرار دهد.