«بلفاست»؛ شعری عاشقانه برای وطن
«بلفاست»؛ شعری عاشقانه برای وطن

«بلفاست»، داستان عشق به وطن است؛ عشق به میراث گذشتگان که با دست‌هایشان یک هویت جمعی که تجلی آن را در بلفاست مشاهده می‌کنیم ساخته‌اند.