انتقادهای شدید علیه بروس ویلیس ادامه دارد
حضور در نیمه‌شب در سوییچ‌گرس : شرم آور و ننگین!
انتقادهای شدید علیه بروس ویلیس ادامه دارد

به نظر می‌رسد که صحنه‌های ویلیس از چند برداشت بی‌کیفیت به دست آمده و این صحنه‌ها با تسلسلی رقت‌انگیز و صدایی ناهماهنگ به هم بافته شده‌اند.