«برف بی‌صدا می‌بارد»؛ بارش سپیدی‌ها بر سیاهی‌های زندگی
«برف بی‌صدا می‌بارد»؛ بارش سپیدی‌ها بر سیاهی‌های زندگی

در سیزدهمین شماره از ماهنامه صبا به معرفی تعدادی از مجموعه‌های مهم از جمله «برف بی‌صدا می‌بارد» پرداخته شده است.

«برف بی‌صدا می‌بارد»؛ جنگ تضادها
«برف بی‌صدا می‌بارد»؛ جنگ تضادها

در سریال «برف بی‌صدا می‌بارد» شخصیت‌ها گرچه بعضاً در دو دسته سیاه‌وسفید قرار می‌گیرند و می‌توان گفت جنگ تضادها در بین‌شان در جریان است اما دقیق پرداخت شده‌اند.