«کوچه کابوس»؛ روایتی متفاوت از گناهان کبیره
«کوچه کابوس»؛ روایتی متفاوت از گناهان کبیره

فیلمنامه کوچه کابوس با ساختاری دایره‌ای‌شکل از فهرست گناهان کبیره به عنوان عناصر روایی بهره می‌گیرد و با افزودن دو عنصر کلیدی دیگر، یعنی فریب و قتل، داستان اصلی را پیش می‌برد.