«اورسن ولز»؛ نابغه‌ خود ویرانگر که با اجرای خلاقانه‌اش کشوری را به هم ریخت!
به بهانۀ زادروز اورسن ولز؛
«اورسن ولز»؛ نابغه‌ خود ویرانگر که با اجرای خلاقانه‌اش کشوری را به هم ریخت!

«اورسن ولز» مجنونِ بیمارِناکامِ سربه هوایی بود که با اجرای رادیویی واقع‌نما و خلاقانه‌اش از «جنگ دنیاها» کشوری را به هم ریخته بود.