«مومیایی ها»؛به هدف خودش رسید!
«مومیایی ها»؛به هدف خودش رسید!

انیمیشن«مومیایی ها» به هدف خودش که جذب کودکان باشد می‌تواند برسد و شاید حتی بتواند یک خانواده را سرگرم کند، اما قرار نیست کار خاصی را که شاید ازش انتظار داشته باشیم، انجام دهد.