«قرمز شدن»؛خنده‌دار، اغراق‌آمیز و در عین حال معتبر
«قرمز شدن»؛خنده‌دار، اغراق‌آمیز و در عین حال معتبر

(رزالی چیانگ)از دور نگاهی به زندگی خود می‌اندازد و واقعیتی کاملا قابل درک را ایجاد می‌کند که به طرزی خنده‌دار، اغراق‌آمیز و در عین حال معتبر است.

«قرمز شدن»؛ روایتی جذاب از چالش‌های دختران نوجوان
«قرمز شدن»؛ روایتی جذاب از چالش‌های دختران نوجوان

«قرمز شدن» انیمیشنی است که سعی کرده برخی ملاحظات در بیان چالش‌های دوران نوجوانی و بلوغ در دختران را کنار بگذارد و از چگونگی مواجه شدن با آن‌ها بگوید.