«ابر حیوانات لیگ دی سی»؛ ساده و سرگرم کننده
«ابر حیوانات لیگ دی سی»؛ ساده و سرگرم کننده

انیمیشن «ابر حیوانات لیگ دی سی» نشان داد که بعضی مواقع لازم نیست خیلی پیچیدگی زیادی به داستان دهیم و می‌توانیم اثری صرفا سرگرم کننده را ارائه کنیم.