«آخرین داستان»؛ نبردی میان اخلاق و منیّت‌های اهریمن‌پسند
«آخرین داستان»؛ نبردی میان اخلاق و منیّت‌های اهریمن‌پسند

«آخرین داستان» انیمیشنی است که از چالش‌های ازلی- ابدی بشری در نبرد میان وجدان و اخلاق و منیّت‌های درونیِ اهریمن‌پسند می‌گوید.

انیمیشن‌های ایرانی؛ بیم‌ها و امیدها
انیمیشن‌های ایرانی؛ بیم‌ها و امیدها

مروری بر کارنامه انیمیشن‌های سینمایی ایرانی طی دو دهه گذشته شده است که در ادامه مطالعه می‌کنید.