امین تارخ؛ بازیگری که تماشاگرانش را مسحور هنر می‌کرد
امین تارخ؛ بازیگری که تماشاگرانش را مسحور هنر می‌کرد

به بهانه درگذشت امین تارخ، نگاهی به نقش های ماندگار این بازیگر در سریال ها داشته‌ایم.