«قهوه ترک»؛ توسعه همدلی و همبستگی اجتماعی
«قهوه ترک»؛ توسعه همدلی و همبستگی اجتماعی

شخصیت های «قهوه ترک» باورپذیر هستند و می تواند به فهم متقابل گروه های اجتماعی از یکدیگر و بنابراین توسعه همدلی و همبستگی اجتماعی کمک کند.

«حیثیت گمشده»؛ یک سر و هزار سودا
«حیثیت گمشده»؛ یک سر و هزار سودا

به نظر می‌رسد سریال «حیثیت گمشده» با روند مثبتی که تا امروز داشته است بتواند مخاطب خود را داشته باشد البته اگر فیلمنامه همچنان پایبند به فرم و محتوای درست خود باشد.

پلیس بد را شما ندیدید ؟ ما دیدیم!
مگر یک تهیه کننده از چند جا باید مجوز بگیرد؟
پلیس بد را شما ندیدید ؟ ما دیدیم!

 قدیسه ساختن از هر شخصیتی یک ضربه بزرگ به به آن شخصیت در اجتماع است.