«قهوه ترک»؛ توسعه همدلی و همبستگی اجتماعی
«قهوه ترک»؛ توسعه همدلی و همبستگی اجتماعی

شخصیت های «قهوه ترک» باورپذیر هستند و می تواند به فهم متقابل گروه های اجتماعی از یکدیگر و بنابراین توسعه همدلی و همبستگی اجتماعی کمک کند.

امیر جعفری؛ هنر خلق شخصیت‌های پیچیده
امیر جعفری؛ هنر خلق شخصیت‌های پیچیده

امیر جعفری جزو بازیگرانی است که خاک صحنه خورده و آرام آرام اعتماد کارگردان‌های بزرگ را جلب کرده است.