«کبیر»؛ فیلمی سوار بر کمدی تیره و تار
«کبیر»؛ فیلمی سوار بر کمدی تیره و تار

در فصل دوم سریال «کبیر» هم شاهد لحن کمدی سیاه هستیم و هم اینکه داستان آن به مراتب تیره‌تر و تاریک‌تر از قبل می‌شود.