لباس سلبریتی ها را نمی توان طراحی کرد، ورزشکاران المپیک چطور؟
یک طراح و مدرس دانشگاه عنوان کرد:
لباس سلبریتی ها را نمی توان طراحی کرد، ورزشکاران المپیک چطور؟

محسن ناصری ـ طراح مد و لباس و مدرس دانشگاه در گفتگویی عنوان کرد: