افشین هاشمی در مقام کارگردان؛ جدی، شوخ‌طبع، واقع‌گرا و رؤیاپرداز
افشین هاشمی در مقام کارگردان؛ جدی، شوخ‌طبع، واقع‌گرا و رؤیاپرداز

افشین هاشمی کارگردانی است که خصوصیاتی همچون جدی بودن، شوخ طبعی و خیال پرداز بودن را همزمان در خود دارد.